พื้นหลังsme.jpg

​บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อSME เงินกู้ฉุกเฉิน

เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ    

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
เงินด่วน เงินหมุน เสริมสภาพคล่อง
สินเชื่อsme เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
เงินด่วน เงินหมุน เสริมสภาพคล่อง
สินเชื่อsme เพื่อธุรกิจขนาดกลาง

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
เงินด่วน เงินหมุน เสริมสภาพคล่อง
สินเชื่อsme เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

เอกสารที่ใช้

1. เป็นเจ้าของกิจการ ห้างร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และโรงงาน ขนาดเล็ก – ใหญ่​

2. มีหนังสือจดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า​

3. มีที่ตั้งกิจการ บริษัท หจก. ชัดเจน ตรวจสอบหน้างานได้​

4. มีที่พักอาศัยชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และยืนยันได้

**บริการเฉพาะ ลูกค้าที่จดทะเบียนการค้า นิติบุคคล บริษัท โรงงาน ห้างหุ้นส่วน งดให้บริการ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า พนักงานประจำ**

1. สำเนาบัตรประชาชน​​

2. สำเนาทะเบียนบ้าน​

3. หนังสือจดทะเบียนกิจการ​

4. เอกสารแสดงรายรับทั้งหมด​

5. แผนที่ที่พักอาศัย และแผนที่ที่ตั้งกิจการ​

6. รูปถ่ายภายในและภายนอกของกิจการ

 

ร้อนเงินไม่ต้องร้อนใจ

กู้ง่าย ได้ไว

บริการสินเชื่อsme สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น  สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ SMEs เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก จัดส่งเจ้าหน้าที่รับเอกสารถึงที่ ทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ยินดีให้คำปรึกษา เรื่องสินเชื่อ เงินกู้ฉุกเฉิน

ทีมงานยินดีให้คำปรึกษา กับเจ้าของกิจการ ที่กำลังประสบปัญหา

ขาดเงินทุนหมุนเวียน ปรึกษาได้ทุกวัน

LINE ID : 0929555026

ทรัพย์มงคล

 

ตัวอย่างลูกค้า

ธุรกิจที่มีใบประกอบการ

โกดังสินค้า

โลจิสติกส์

รับเหมาก่อสร้าง

 
 

บริการสินเชื่อ เงินกู้ด่วน สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนธุรกิจ ที่มีปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือติดเครดิตบูโร ทรัพย์มงคล เรายินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อขอสินเชื่อ

สแกน QR CORE

กรุงเทพ

092-955-5026

LINE ID : 0929555026

08:30 - 17.00